Oferta dla firm:

Team Building
Główne cele: integrowanie członków zespołów, wzmacniania relacji wzmacnianie społecznych więzi zespołowych oraz poprawiania efektywności zespołu co ma pogłębiać ale przede wszystkim integrować i budować zespół, rozwiązać problemy komunikacyjne i poprawić skuteczność jego działania poza murami biura czy firmy.
2. Program: (opcja bez feedbacku) czas trwania ok. 4 godzin
wprowadzenie: podział na grupy max 5 osób w grupie, max 3 grupy jednocześnie, krótki wstęp, przedstawienie zasad i regulaminu
rozpoczęcie gier: każda grupa wprowadzana jest do innego pomieszczenia gdzie zobligowana jest w wyznaczonym czasie (ok. 45 min) rozwiązać wszystkie zadania. Zadania są tak skonstruowane, że aby je poprawnie wykonać należy współpracować ze wszystkimi członkami grupy. Wszystkie poczynania rejestrowane są przez system kamer rejestrujących dźwięk i obraz. Po zakończonym czasie następuje przerwa a następnie grupy zamieniają się pomieszczeniami i tak kolejny raz aż wszystkie grupy odbędą te same ćwiczenia.
zakończenie szkolenia: grypy spotykają się w sali spotkań gdzie wymieniane są spostrzeżenia i uwagi a także, na monitorze pokazywane są wycinki szkoleń podczas których podsumowuję zachowania uczestników. Szkolenie kończy się wręczeniem dyplomu każdemu uczestnikowi.
3. Program ( opcja z feedbackiem) czas trwania ok 6 godzin
różnica polega na tym, że w trakcie szkolenia obecny jest coach czyli wykwalifikowana osoba, która ocenia zachowania uczestników. Śledzi ich na żywo dzięki systemowi kamer, podsumowuje szkolenie a także wystawia indywidualną ocenę i przekazuje informację zwrotną co do zachowań każdego z uczestników. Tzw feedback przekazywany jest uczestnikom na specjalnym formularzu ocen.

Cennik dla firm dostosowywany jest indywidualnie.

Oferta dla klienta indywidualnego:

Dążenie do celu:
Główne cele: realizacja poszczególnych zadań w grupie w formie gier zręcznościowych i zagadek umysłowych.
Program:
ilość uczestników 3-5 osób
czas trwania max 1,5 h
wprowadzenie: wybór scenariusza (do dyspozycji trzy rodzaje scenariuszy, każdy ma inny charakter i poziom zaawansowania), przedstawienie regulaminu i wstęp do gry.
gra: w trakcie gry uczestnicy mają za zadanie przechodzić kolejne poziomy rozwiązując poszczególne zagadki aby osiągnąć końcowy cel. Uczestnicy są obserwowani przez system kamer, otrzymują podpowiedzi i wskazówki.
zakończenie: uczestnicy spotykają się w sali spotkań gdzie wymieniają się uwagami i spostrzeżeniami, robione jest pamiątkowe zdjęcie.